Vragen en antwoorden

aardwarmte Lelystad
Onderzoek

Selecteer voor antwoord

Vanaf maart 2024 onderzoekt HVC of de ondergrond in Lelystad geschikt is voor het gebruik van aardwarmte. De resultaten van het onderzoek laten zien hoe de ondergrond er precies uitziet.  Het onderzoek bestaat uit de volgende stappen: 

  • Een soort grondmicrofoons, die we geofoons noemen, worden 15 centimeter diep in de grond geplaatst. 

  • Een speciaal voertuig rijdt langs de geofoons. Het voertuig stuurt om de 10 meter geluidsgolven de grond in. Dit gebeurt ‘s nachts, omdat er dan weinig invloed is van geluid uit de omgeving. Van die geluidsgolven merken bewoners niets. Wel is er mogelijk een (zoemend) geluid hoorbaar tijdens het onderzoek, vergelijkbaar met een vrachtwagen die langsrijdt. 

  • De geofoons meten de geluidsgolven die terugkomen vanuit de ondergrond.  

  • De geofoons worden weggehaald en de ondergrond weer afgedekt. 

Selecteer voor antwoord

De beoogde locatie is de zuidkant van Lelystad. De resultaten van het onderzoek, dat we in maart 2024 uitvoeren, helpen bij het bepalen van de precieze locatie van de aardwarmtebron. 

Selecteer voor antwoord

De toekomstige aardwarmtebron kan ongeveer tussen de 10.000 en 15.000 huizen verwarmen.
 

Aardwarmte

Selecteer voor antwoord

Er wordt door de aardwarmtesector niet geboord in (gereserveerde) drinkwatergebieden.

Selecteer voor antwoord

HVC werkt volgens de zogenaamde industriestandaard Duurzaam Putontwerp. Dat betekent het volgende: 

  1. Er wordt door de aardwarmtesector niet geboord in (gereserveerde) drinkwatergebieden. 
  2. We gebruiken speciale buizen die gemaakt zijn van glasfiber epoxy. Dit is glashard materiaal dat niet roest.
  3. De eerste 1000 meter van de put heeft een dubbele stalen leiding. De ruimte hiertussen wordt met behulp van druk continu in de gaten gehouden. Op deze manier wordt de veiligheid van zowel de binnenste als de buitenste buis bewaakt.

Selecteer voor antwoord

Geothermie, ofwel aardwarmte, benut het van nature aanwezige warme water uit de ondergrond. Er zijn grote verschillen met olie- en gaswinning. Het risico op aardbevingen door aardwarmtewinning is minimaal. Dit komt omdat het evenwicht in de aarde hetzelfde blijft doordat het water dat we oppompen weer teruggaat naar dezelfde laag. De druk in de ondergrond blijft daarom hetzelfde. Wel koelt het water langzaam af.  

Onderzoek van TNO laat zien dat er wereldwijd na vele tientallen jaren van aardwarmtewinning nog nooit een voelbare aardbeving is geweest bij het type geothermie dat in Nederland wordt toegepast.  

Selecteer voor antwoord

Er wordt nu aanvullend onderzoek gedaan naar de ondergrond. Dit is een belangrijke stap voor het vervolg. 

Kijk voor meer informatie op de tijdsplanning van deze website.

Selecteer voor antwoord

Voor het opzetten en uitvoeren van een aardwarmteproject zijn - globaal gezien - twee wetten belangrijk: de Mijnbouwwet en de Omgevingswet. Bekijk deze pagina voor meer informatie: vergunningen stap voor stap | Aardwarmte Lelystad 

Selecteer voor antwoord

Dit onderzoeken we in de theorie en in de praktijk. De theorie gaat over geologie: de wetenschap die zich bezig houdt met hoe de aardbodem eruit ziet en zich gedraagt. Als je water uit één put haalt, heeft dit een licht aanzuigende werking op het water dat in de andere put zit.

In de praktijk doen we verschillende soorten testen om de theorie te bevestigen. Met deze testen kunnen we bepalen of de putten goed werken en hoeveel water er doorheen stroomt. We testen dan ook of de putten met elkaar verbonden zijn. Dit doen we op de volgende manieren:

1. We meten de druk in één put terwijl we water in of uit de andere put pompen.
2. We meten het waterniveau in één put terwijl we water in of uit de andere put pompen.

Warmtetransitie

Selecteer voor antwoord

Dat weten we nu nog niet. De warmteprijs wordt bepaald door de kosten voor het produceren en inkopen van warmte.
Deze kosten zijn deels afhankelijk van de prijzen van brandstoffen (bijvoorbeeld aardgas), in de markt. Ook de kosten van duurzame bronnen zoals aardwarmte en biomassa worden hierdoor beïnvloed. Bij de keuze van een nieuwe warmtebron zal Vattenfall kijken of de kosten van de bron concurrerend zijn met alternatieve bronnen die duurzaam en betrouwbaar zijn. De ACM controleert streng dat de kosten bij warmte nooit hoger zijn dan bij verwarmen met aardgas.   

Selecteer voor antwoord

Bent u klant van Vattenfall en maakt u al gebruik van stadswarmte? Dan hoeft u thuis niks te veranderen. Inwoners van de gemeente Lelystad die in de toekomst overstappen op stadswarmte, moeten wel aanpassingen doen thuis. De cv-ketel moet bijvoorbeeld worden verwijderd. Daar komt een warmte-afleverset voor in de plaats. Op de afbeelding hieronder ziet u wat er allemaal verandert aan uw huis als u overstapt.

 

 

vattenfall warmtenet Lelystad
Close