ontwikkeling aardwarmteproject Lelystad

In Nederland zijn al veel projecten voor aardwarmte uitgevoerd, waaronder door HVC. We beantwoorden graag uw vragen. Bij de ontwikkeling van aardwarmte in Lelystad betrekken we stap voor stap de mensen die in de buurt wonen en de inwoners van de gemeente Lelystad.

afbeelding samen geothermie

met omwonenden in gesprek

Bij aardwarmteprojecten is het belangrijk om helder te communiceren, transparant te zijn en een goede dialoog met de omgeving te voeren. Wij volgen de gedragscode Omgevingsbetrokkenheid van Geothermie NL, de branchevereniging voor aardwarmtebedrijven. Bij Aardwarmte Lelystad hanteren we de volgende principes om de omgeving te betrekken:

  1. We informeren en betrekken belanghebbenden tijdig en zo vroeg mogelijk bij de ontwikkeling van het project.
  2. We stemmen de informatievoorziening met de omgeving af op hun behoeften.
  3. We stellen de benodigde informatie beschikbaar, rekening houdend met beperkingen op bedrijfsvertrouwelijke informatie en aanbestedingsregels.
  4. Participatie kan op verschillende niveaus plaatsvinden: informeren, betrekken/advies vragen en samenwerken/integreren. De mate en vorm van participatie kunnen variëren per project, fase en belanghebbende(n). Wij maken hierin keuzes en stellen een participatieplan op.
  5. Zowel Aardwarmte Lelystad als overheidsinstanties (zoals het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) hebben hun eigen rollen, taken en verantwoordelijkheden in het proces. Deze worden beschreven in het participatieplan en besproken met de relevante overheidsinstanties.
  6. Belanghebbenden worden actief geïnformeerd over projectwijzigingen en nieuwe inzichten.
  7. We zorgen ervoor dat vragen en zorgen besproken kunnen worden. Vul ons contactformulier in en we brengen je in contact met de juiste persoon.
planning

stap voor stap

Voordat inwoners uit Lelystad gebruik kunnen maken van aardwarmte, moeten eerst nog een aantal belangrijke stappen worden gezet:

  • Het krijgen van de subsidie voor duurzame energie is belangrijk. De subsidie betekent een volgende stap om het project verder uit te werken. 
  • Daarnaast moet eerst meer onderzoek worden gedaan naar hoe de bodem er precies uit ziet.
water flevoland nico
vergunningen

op een rij

Welke vergunningen zijn nodig voor een aardwarmteproject en welke stappen worden daarvoor doorlopen? Bekijk welke vergunningen zijn voorgeschreven bij de ontwikkeling en realisatie van een aardwarmteproject.

visual aardwarmte samen