Meer over aardwarmte

De aardbodem bevat natuurlijke waterhoudende grondlagen; hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is.

Hoe werkt aardwarmte?

Aardwarmte winnen we door warm water uit de ondergrondse aardlagen op te pompen. Dit gebeurt meestal zo’n 2 tot 3 kilometer onder de grond. In Nederland neemt de warmte met gemiddeld 30 graden per kilometer toe. Die warmte kunnen we gebruiken voor het verwarmen van huizen. In het Westland gebeurt dit al. 

Hoe werkt aardwarmte huizen
onderzoek

Aardlagen in beeld

Eerst gaan we onderzoek doen naar de ondergrond, zodat we deze goed in kaart hebben. We gaan uiteindelijk op zoek naar een zandsteenlaag waar water in zit. In Nederland zien we vaak een afwisseling van zand, klei, zand, klei, zand, klei, mergel, weer zand en klei... Aan hoe grof de korrels zijn, maar ook aan de kleur ervan, kun je zien wat voor soort steen het is. 

maadijk coildtubing
locatie

hoe ziet een locatie eruit?

Het terrein met de aardwarmte-installatie is ongeveer 30 bij 30 meter groot. Op de locatie staan:

  • Twee putten: een productie- en injectieput. Dit wordt ook wel een doublet genoemd. 
  • Aardwarmtegebouw met: warmtewisselaars, pompen, filters, ruimte voor opslag van materiaal.
  • Ontgassingsinstallatie en buffervaten. 
  • Tijdelijk kantoor.
omkadering Trias Westland locatie
Wat heb je nodig?

2 putten: 1 doublet

Bij het gebruik van aardwarmte zijn twee putten nodig, een zogeheten doublet. Bij de ene put pompen we warm water omhoog. We dragen de warmte uit dit water via warmtewisselaars over op een lokaal warmtenet. Via de andere put gaat het afgekoelde water weer terug de grond in. Door een lokaal warmtenet verspreiden we de warmte vervolgens voor gebruik in woningen en gebouwen. De putten staan bovengronds enkele meters van elkaar, maar worden schuin geboord. Daardoor is er op diepte een afstand van 1,5 tot 2 kilometer tussen de putten.

Lelystad doublet foto en graphic
aardwarmte gebouw met

Warmtewisselaars

Het warme water dat we oppompen uit de diepe ondergrond, wordt door buizen langs een warmtewisselaar overgedragen aan de leidingen van het warmtenet. Er vindt uitwisseling van warmte plaats vandaar de term warmtewisselaar. Het opgewarmde water stroomt vervolgens via het warmtenet naar een overdrachtsstation in de omgeving.

 

 

combi foto warmtewisselaar