29 februari 2024

In gesprek over onderzoek aardwarmte Lelystad

Uitkijkend op wedstrijdjes badminton en volleybal ontstond in het sportcafé van De Rietlanden op maandag 26 februari het gesprek over aardwarmte. HVC organiseerde een inloopavond om inwoners van Lelystad meer te vertellen over het onderzoek naar aardwarmte en om vragen te beantwoorden. Aan de hand van informatieborden zijn meer dan 120 bezoekers in gesprek gegaan met HVC, Vattenfall en de gemeente Lelystad. 

aardwarmte Lelystad

warmtebedrijf HVC: voert onderzoek van de ondergrond uit

Als het project doorgaat, dan legt HVC de aardwarmtebron aan en neemt Vattenfall de warmte af. HVC is in Lelystad bekend van afval en inzameling, maar we doen meer. Zo leveren we via verschillende warmtenetten warmte. Dit doen we bijvoorbeeld in Alkmaar en Dordrecht. Ook maken we duurzame stroom met onze wind- en zonneparken. HVC heeft veel ervaring met aardwarmteprojecten in het Westland. In toegevoegde folder leest u hoe aardwarmte werkt, welke stappen we nemen, hoe HVC omgaat met de omgeving, hoe een aardwarmte locatie eruitziet en welke locatie in Lelystad we op het oog hebben voor het aanleggen van de aardwarmtebron.

Vattenfall: levert warmte aan klanten via het warmtenet

Vattenfall heeft haar klanten gesproken over de tarieven en de warmtepomp die straks wordt aangelegd om de warmte bij de mensen thuis te krijgen. Ook werden vragen beantwoord over wat er in huis moet veranderen als er aardwarmte komt. Voor wie nu al stadswarmte heeft is dat niets. Zo’n 4800 huishoudens en 50 bedrijven krijgen, als het project doorgaat, warmte uit de nieuwe aardwarmtebron. Daarmee is het minder vaak nodig om biomassa als warmtebron in te zetten. In toegevoegde folder leest u meer hierover.

Gemeente Lelystad: op weg naar nieuwe energie

Gemeente Lelystad heeft met inwoners gesproken over een toekomst zonder aardgas. En over wanneer welke wijk overstapt op nieuwe energie. Inwoners wilden vooral weten wat de plannen van de gemeente voor hen betekent: wanneer stapt mijn buurt over? Waarom wordt er gekeken naar aardwarmte? Wat verandert er aan mijn huis als ik overstap op een warmtenet? Wie gaat dit betalen? En is er ook gekeken naar andere energiebronnen?

Vragen en antwoorden

Er zijn ook een aantal vragen gesteld en genoteerd tijdens de inloopavond. Wij hebben voor u de meest gestelde vragen op een rijtje gezet met daarbij onze antwoorden. Mocht uw gestelde vraag er niet tussen staan, dan ontvangt u binnenkort van ons een antwoord via het opgegeven e-mailadres.

impressie van de avond

aardwarmte Lelystad