Feiten en cijfers

HVC gaat samen met Vattenfall verder verkennen of een aardwarmteproject in Lelystad mogelijk is. Op deze pagina lees je welk resultaat we verwachten van het aardwarmteproject Lelystad. 

afbeelding samen geothermie
Aardwarmtebron

Diepte boring: 2,25 kilometer

Geothermie

Putten: 2

Diepte

Aardlaag: Onder-Krijt

Tijdsduur

Tijdsduur boorwerkzaamheden: 3 maanden

Opbrengst

Verwachte opbrengst: nader te onderzoeken

Locatie

De beoogde locatie is Lelystad-Zuid. De precieze locatie is afhankelijk van de resultaten van het seismisch onderzoek dat we in maart 2024 gaan uitvoeren.